Podľa rámcovej zmluvy, ktorá bola podpísaná medzi SFZ a 1. Humenská, má byť dokončený štadión do 30.9.2016.

Rámcová zmluva:

Zmluva medzi SFZ a 1. Humenská