Fotografie z búracích prác 13.4.2015

Ako pre internetový denník Humenné 24 potvrdila Jana Bardzaková z tlačového referátu radnice, prvá etapa rekonštrukcie futbalového štadióna je ukončená.

„Počas prvej etapy sa vykonali búracie práce, ktorých predmetom bolo vybúranie betónových oválov nekrytých tribún, vybúranie jestvujúcich trávnatých a antukových plôch v okolí hracej plochy, demontáž oplotenia a iné práce, ktoré bolo potrebné urobiť,“ uviedla Bardzaková.

Doplnila, že aktuálne nasleduje príprava realizačných projektov druhej a tretej etapy. Podľa vyjadrení primátorky mesta Jany Vaľovej zo začiatku apríla je v štádiu riešenia ešte otázka, či bude ponechaná hlavná tribúna alebo bude potrebné zbúrať aj tú.

Podľa informácií z tlačového referátu ešte z obdobia začiatku prvej etapy rekonštrukcie, v tej druhej sa bude riešiť vybúranie jestvujúcich trávnatých a antukových plôch medzi hracou plochou a tribúnami. V tretej etape zasa pôjde o výstavbu prevádzkovej budovy s priestormi pre hráčov, funkcionárov či novinárov a výstavbu doplnkových budov, kde sa budú nachádzať pokladne, bufet, hygienické zariadenia či miestnosť prvej pomoci.