Rekonštrukcia štadióna je rozdelená do viacerých etáp.

Predpokladaný termín dokončenia je jar 2018. Plus treba pripočítať kolaudačné konanie.

I. etapa – začiatok rekonštrukcie 12.2.2015
V I. etape prác by malo prebehnúť búranie betónových oválov nekrytých tribún, vytvorenie parkovacích plôch a oplotenie športového areálu. Prvú etapu obnovy financuje mesto Humenné z vlastných zdrojov. Po verejnom obstarávaní sa z predpokladanej sumy nákladov vo výške 551.744 eur znížila čiastka za realizáciu diela na 498.048,16 eura. Tender vyhrala spol. GMT projekt, s.r.o., z Bardejova.

II. etapa
V druhej etape výstavby sa bude riešiť vybúranie existujúcich trávnatých a antukových plôch medzi hracou plochou a tribúnami.

III. etapa
V tretej etape pôjde o výstavbu prevádzkovej budovy s priestormi pre hráčov, funkcionárov či novinárov a výstavbu doplnkových budov, kde sa budú nachádzať pokladne, bufet, hygienické zariadenia či miestnosť prvej pomoci.

Podľa vyjadrenia z mestskej radnice by mal vyzerať štadión podobne ako v priloženej vizualizácií

1-1