Podľa dostupných informácií na webstránke SFZ, má postaviť tribúny firma SEDASPORT, ktorá je dodávateľom pre všetky štadióny, ktorým sa poskytne príspevok na výstavbu.

Celé znenie správy:

V súlade s rámcovou dohodou medzi SFZ a SEDASPORT bola podpísaná zmluva o dielo na výstavbu tribún futbalového štadióna v Humennom (objednávateľ 1. Humenská, a.s., dodávateľ SEDASPORT, s.r.o.).