– celkový počet sedadiel pre divákov 1767 miest 

z toho: tribúna „A“ 893 miest
                tribúna „B“ 874 miest

– rozdelenie podľa funkčnosti:

– diváci – domáci: 1462 miest
– diváci – hostia:  156 miest
– diváci – VIP: 102 miest
– médiá (novinári): 47 miest